Διαδικασίες Εισαγωγής

Για την εισαγωγh σας στην κλινικh παρακαλοyμε να φeρετε μαζi σας:

• Αστυνομική ταυτότητα και των δυο γονέων ή διαβατήριο εάν είστε αλλοδαποί
• Κάρτα ιδιωτικού ασφαλιστικού φορέα εφόσον υπάρχει
• Θεωρημένο βιβλιάριο υγείας για τους ασφαλισμένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
• Α.Φ.Μ και των δύο γονέων
• Α.Μ.Κ.Α. και των δύο γονέων

Για να γίνει η εισαγωγή σας στην κλινική για τοκετό, χειρουργική επέμβαση ή νοσηλεία θα απευθυνθείτε στον 1ο όροφο της κλινικής όπου βρίσκονται οι αίθουσες ωδινών και τα χειρουργεία. Σε περίπτωση τοκετού ή χειρουργικής επέμβασης θα οδηγηθείτε στην ειδική αίθουσα όπου θα γίνει η απαραίτητη προετοιμασία πριν τον τοκετό ή το χειρουργείο. Κατά την είσοδό σας επίσης θα δηλώσετε και την κατηγορία δωματίου που επιθυμείτε ώστε να σας δοθεί το κλειδί και να τακτοποιηθείτε μεταφέροντας τις βαλίτσες στον θάλαμό σας. Στις περιπτώσεις τοκετού ο σύζυγος ή κάποιος συνοδός σας θα αναλάβει να δώσει στο προσωπικό τα στοιχεία που χρειάζονται για την δήλωση γέννησης του μωρού. Ελέγξτε προσεκτικά και επαληθεύστε την ορθότητα των στοιχείων σας στη δήλωση γέννησης πριν την καταθέσετε στο ληξιαρχείο για την αποφυγή διαδικαστικών προβλημάτων και ταλαιπωρίας.