Δηλώσεις Γεννήσεων

Τα eγγραφα που θα σας ζητηθοyν για την δhλωση γeννησης τeκνου στο ληξιαρχεiο εiναι:

• Πιστοποιητικό γέννησης του νεογνού (θα το προμηθευτείτε από το μαιευτήριο μετά τον τοκετό.)
• Ληξιαρχική πράξη γάμου (όπου θα αναφέρεται το επίθετο που θα πάρει το παιδί) ή Σύμφωνο Συμβίωσης των γονέων για δήλωση γέννησης τέκνου εκτός γάμου
• Σε περίπτωση εξώγαμου τέκνου πιστοποιητικό γέννησης της μητέρας
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
• Αστυνομική ταυτότητα και των δυο γονέων ή διαβατήριο εάν είστε αλλοδαποί . Αν πρόκειται για αλλοδαπούς γονείς τότε χρειάζεται η άδεια παραμονής – VISA του ατόμου που κάνει τη δήλωση.

Τα δικαιολογητικά τα προσκομίζεται στο ληξιαρχείο, συγκεκριμένα στο τμήμα Γεννήσεων (ή Βαπτίσεων) για τη δήλωση γέννησης του μωρού σας. Έχετε περιθώριο 10 ημερών για να δηλώσετε το παιδί σας στο ληξιαρχείο. Μετά το πέρας των 10 ημερών σας επιβάλλεται πρόστιμο για εκπρόθεσμη δήλωση τέκνου.