Είναι η παραμονή του βρέφους στο ίδιο δωμάτιο με τη μητέρα του, μια απαραίτητη προϋπόθεση για «επιτυχή» αποκλειστικό θηλασμό.