Επεμβάσεις

 

Ενδοσκοπικές επεμβάσεις

 • Αφαίρεση Κύστεως Ωοθήκης
 • Ολική ή υφολική υστερεκτομή
 • Εξωμήτριος κύηση
 • Διαγνωστική Λαπαροσκόπηση
 • Αφαίρεση Ινομυώματος Μήτρας
 • Υστεροσκόπηση

Γυναικολογικά χειρουργεία:

 • Αφαίρεση κύστεως ωοθήκης
 • Κολπική υστερεκτομή
 • Υστερεκτομή ολική ή υφολική
 • Πρόπτωση μήτρας
 • Εξωμήτριος κύηση
 • Αφαίρεση ινομυωμάτων
 • Περίδεση τραχήλου
 • Υστεροσκόπηση
 
 

Μικρές γυναικολογικές Επεμβάσεις βραχείας νοσηλείας

 • Καυτηριασμός κονδυλωμάτων
 • Loop τραχήλου
 • Αφαίρεση κύστεων ή μορφωμάτων αιδοίου και κόλπου
 • Διαγνωστική Απόξεση
 • Βιοψία τραχήλου
 • Διάνοιξη ή εξαίρεση βαρθολινείου αδένα
 • Σπερματέγχυση